Kas ir sporta klasifikācija? Sporta
klasifikācija/klase (спортивный разряд) ir viena no sportista
raksturojošām vienībām. Tā atspoguļo sportista līmeni, kas ļauj
salīdzināt viņa sasniegumus ar pārējiem valsts sportistiem. Agrāk no
audzēkņa sporta klases bija atkarīga trenera alga, kurš trenēja šos
sportistus. Jo augstākas bija audzēkņu "sporta klases", jo lielāka bija
trenera alga. Mūsdienās šādu praksi algu sadalījumā vairs nepielieto,
bet "sporta klase" ir palikusi kā sportista atšķirības zīme. Ne jau
velti kādreiz sportistus iedala "pirmās šķiras", "otrās šķiras",
"trešās šķiras" u.t.m. šķiras atlētos. Šī "šķira" apzīmē sportista
līmeni, kas nosaka viņa cienījamo vai mazāk cienījamo statusu sporta
arēnā. Latvijā, tāpat kā lielākoties pasaulē eksistē 9 sporta klases.
Tās ir - 3., 2. un 1. jaunatnes sporta klase, tad seko III, II un I
sporta klase, un visbeidzot: Meistarkandidāts (MK), Meistars (M) un
Lielmeistars (LM - dažās valstīs, piemēram Krievijā, tādas klases nav,
bet tās vietā ir Starptuatiskās klases meistars). Jaunatnes sporta klases
lielākoties ir jāattiecina uz bērnu un jauniešu sportu ("D", "C" un "B"
grupu vecumu), III, II un I sporta klase potenciāli attiecināma uz
vecākiem jauniešiem ("A" grupas, "Junioru" vecuma jaunatni un masu
sportu), bet sporta klases, kurās parādās maģiskais vārds "meistars"
jau apliecina sportista briedumu un augstu sagatavotību, kā arī šauru
sporta veida specializāciju. Protams, nereti gadās, ka "A" vai pat "B"
grupas jaunie sportisti izpilda I sporta klasi vai pat "ielien
meistaros", bet tas drīzāk ir izņēmums, nevis visas konkrētas vecuma
grupas augsta sasniegumu līmeņa rādītājs.
Zemāk jūs varat iepazīties ar Latvijas vieglatlētikas sporta klasifikāciju un salīdzināt savus rezultātus ar valstī pieņemtajām "sporta klasēm".
Skatīt šeit »»»
http://athletics.ucoz.com/Sporta_klasifikacija.doc