Standarta skrejceliņa garums ir 400 m.Celiņš sastāv no divam paralelam taisnēm un no divām viražām, kuru radiusi ir vienādi.Distanci skriešanai izmēra no starta līnijas malas, talākai no finiša, līdz finiša līnijas malai tūvākai startam.Uz sacensībām distancē līdz 400m (ieskaitot 400m) katram dalībniekam ir jāskrien pa savu celiņu ( celiņa platums jābūt ne mazāks ka 1.22 m un ne lielāks ka 1.25 m), atzīmētu ar līnijām 5 cm platumā.Visiem celiņiem ir jābūt vienāda platuma.Starptautiskās sacensībās jābūt astoņi atsevišķi celiņi.
   
      Starta blokus izmanto priekš visam sacensībām distancēs līdz 400m (ieskaitot 400m un arī stafetes 4x100 m un 4x400 m pirmājā etapā) un nelieto citās distancēs.Kad starta bloki ir uzstādīti uz celiņa, nekāda to daļa nevar atrasties uz starta līnijas vai citā celiņā.
   
     Starptautiskās sacensībās starteris angļu valodā vai franču valodā izrunā sekojošas komandas: -sacensībās skriešanā līdz 400 m( ieskaitot 400m un arī stafetes 4x200 m un 4x 400 m): „Ieņemiet vietas!”, „Uzmanību!”, kad visi sportisti noreaģēja uz komandu „Uzmanību!”, ieņemot atbilstošo stāvokli, tiek veikts šāviens vai ieslēdzas starta ierīce.
   
     Startam jābūt atzīmētām ar balto līniju  5 cm platumā.Visās distancēs, kad sacensības nenotiek pa atsevišķiem celiņiem, starta līnijai ir jabūt lokveida, lai visi skrējēji startētu vienāda attālumā no finiša.Visas sacensības sākas no startera šāviena vai starta ierīces signāla pēc tā kad starteris pārlicinājās ka visi dalībnieki ieņema pareizo stāvokli un nekustas.
    
    Distancēs kuras ir garākas neka 400 m tiek dota komanda :”Ieņemiet vietas!”, kad sportisti nekustas tiek veikts šāviens vai ieslēdzas starta ierīce.Starta laikā dalībnieks nevar pieskārties zemei ar rokām. Ja starteris nav apmierināts ar dalībnieku gatavību startam pēc tā, kad visi sportisti ieņema savas vietas, viņam jāpieprasa lai visi noietu no savām pozīcijām un lai startera palīgi vēlreiz nostādītu dalībniekus uz starta līnijas.Sacensībās līdz 400 m (ieskaitot 400 m un stafetes 4x200 m un 4x400 m pirmājā etapā) zemo startu un starta bloku lietošana ir obligāta.Pēc komandas „Ieņemiet vietas!” sportistam jāpieiet pie starta līnijas un aizņemt pozīciju aiz līnijas un tieši sava celiņā.Ar abām rokām un vienu celi japieskāras zemei un abām kājām jābūt fiksētām starta blokos.Ar komandu „Uzmanību!” sportistam jāpieceļas un jāfiksē galīgu pozīciju pie tām ar rokām saglābājot  balstu uz celiņa un kājas kontaktu ar starta blokiem.Sportista kājas un rokas jābūt novietoti aiz starta līnijas, nepieskāroties tai.